צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • מהן הבעיות והשגיאות הנפוצות בסגירת קבצים
    • שגיאות בסגירת הקובץ ופתרון באמצעות טכניקות שמירה (Save As)