צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • פקודת קיבוץ אובייקטים בקבוצה (Group)
  • עריכת אובייקטים בתוך קבוצות
  • הסתרת אובייקטים
  • נעילת אובייקטים
  • ממשק השכבות
  • הגדרת שכבות לאובייקט