צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מהו קידוד ומהי המרה?
  • ערכי וידאו חשובים
  • הבדלים בין הזרמה להורדת וידאו
  • דגימת ועומק צבע
  • הבדלי שיטות וגודל Ntsc, Pal, Hd, 2K
  • פורמטים נפוצים בוידאו ואודיו
  • משתני קידוד נפוצים
  • המלצות על מקודדים נוספים