צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • סקירת ממשק משתמש
  • עדיפויות התוכנה
  • עבודה עם תוכנות אדובי דרך דינמיק לינק
  • הסבר על מאפייני הקידוד הקבועים ושימוש בתבניות מוכנות
  • הצד השמאלי של הקידוד
  • טיפול בשדות וידאו
  • קידוד לכמה פורמטים במקביל
  • יצירת תיקייה חכמה לקידוד אצווה
  • איתור ותיקון תקלות