צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מהי טבלה דינמית ומהם יתרונותיה
  • הדפסת פריטים שונים בדפים נפרדים
  • חלוקת טבלת הציר לגליונות
  • יצירה ועבודה עם מספר טבלאות ציר על גליון אחד
  • קבלת נתוני המקור מטבלאות הציר