צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • כיצד יוצרים את תבנית טבלת הציר
  • הסבר על מבנה התבנית
  • פריסה קלאסית של טבלת הציר
  • שימוש במסנן החיצוני
  • רענון טבלת הציר
  • שינוי מקור נתוני טבלת הציר