צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • ברירות המחדל של אקסל
    • שינוי החישוב עבור שדות מספריים
    • יצירת דוחות מרובי ערכים