צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • גלישה לאתר שכתובתו ידועה
  • מהו אתר הבית וכיצד מגדירים אותו
  • מעבר בין אתרים שביקרנו בהם
  • פתיחת מספר אתרים במקביל ומעבר ביניהם
  • מהו מנוע חיפוש
  • חיפוש אתר או מידע בגוגל
  • חיפוש ממוקד ואפשרויות החיפוש בגוגל