צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • סוגי מחשבים: נייח/שולחני , נייד + חלקי המחשב
    • חלקי המחשב
    • העכבר וסמן העכבר (קליק שמאלי, ימני וגלגלת)
    • מבנה המקלדת, מקשים חשובים ושמותיהם