צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הגדרות שפה וטקסט
  • הגדרת שומר מסך
  • הגדרות פרטיות והגדרת מרכז ההתראות
  • הגדרות החומרה
  • הגדרות מתקדמות: אינטרנט, ואלחוטי
  • הגדרות המערכת