צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תמונה אחת = 1000 מילים
  • עיצוב וטיפול בתמונות וצורות
  • טקסט וגרפיקה שלובים זה בזה
  • טבלה בלתי נראית
  • תיקונים ושיפורים של תמונות במסמך
  • מסגרות ואפקטים של תמונות