צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הוצאות מול הכנסות
  • פריט מחושב - הצגת יתרות
  • הזנת נתונים אלטרנטיבית
  • תיאור ההוצאות על פי תחומים
  • השוואת נתונים בין חודשים