צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מוזיקה לאורך המצגת
  • Youtube בתוך המצגת
  • התאמה אישית של מדיה בשקופיות
  • המרה של טקסט לגרפיקה
  • גלריית ה- Smartart
  • לחצני פעולה