צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • שורות חוזרות בראש כל עמוד
    • הגדרות עמוד נוספות להדפסה
    • כותרות להדפסה
    • כיצד להדפיס את הקובץ