צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הזנת נתונים באקסל והגדרת נתונים מספריים
  • עיצובים נפוצים
  • עיצובי תאים מתקדם
  • הגדרת תא עם נתוני אחוזים
  • הגדרת תא עם נתוני מטבע
  • הגדרת מספר כטקסט (לדוגמא, מספרים קטלוגיים)
  • הגדרת תאים עם תאריך ושעה