צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • אימות נתונים - הגדרה מראש של ערכים להזנה
    • אימות נתונים – המשך
    • אבטחה והגנה