צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • נוסחאות לעריכת חישובים באקסל
  • מהן פונקציות באקסל ופונקציית סכום
  • פונקציות בסיסיות נוספות
  • פונקציות ספירה
  • פונקציות לעיגול נתונים