צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • הפעלת פונקציית IF על נתונים מספריים
    • הפעלת פונקציית IF על נתוני טקסט
    • פונקציית ספירה עם התניה CountIf
    • פונקציית סיכום עם התניה SumIF