צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • מבוא לגרפים ותרשימים
    • יצירת תרשים בסיסי באקסל
    • בחירת סוג הגרף המתאים לסוג הנתונים
    • עיצובי גרפים מתקדמים על ידי כלי תרשים (לשוניות עיצוב ועיצוב אובייקטים)