צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • (What To Talk About (And What Not To Talk About
  • (Polite Requests And Polite Replies (I Like Vs I'd Like
  • ? Would You Mind
  • Not Too Little, Not Soo Much
  • I'm Afraid
  • Reacting To Your Partner
  • Always Look On The Bright Side