צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מבוא
  • תזמון מודעות - תאריך התחלה ותאריך סיום
  • תזמון מודעות - שעות ביממה
  • סבב מודעות
  • מתן הצעות מחיר
  • השהייה והפעלת קבוצת מודעות
  • השהייה והפעלת מסע פרסום
  • מחיקת מסע פרסום
  • קביעת תקציב יומי