צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מבוא
  • יצירת רשימות של מילים שליליות
  • החלת רשימה של מילות מפתח שליליות על מסע פרסום
  • הוספת מילים שליליות ברמת קבוצת מודעות
  • הוספת מילים שליליות ברמת מסע פרסום