צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • (Be Concise (Accurate But Economical
  • ?Asap, Urgent And Then
  • Reference Numbers
  • Automatic Subject Lines
  • No Connecting Words
  • General