צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מבוא לשיטות חשיפה שונות
  • מצב חשיפה - אוטומטי
  • מצב חשיפה חצי אוטומטי - עדיפות צמצם (Av)
  • מצב חשיפה חצי אוטומטי - עדיפות תריס (Tv)
  • מצב חשיפה ידני (M)