צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • הכרת מודול ההדפסה וארגון תמונות להדפסה
    • תבניות עימוד והגדרות עימוד עיקריות
    • הכנת מספר דפים, שמירה וטעינת עימודים
    • הדפסה למדפסת אישית או במעבדה