צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • הכרת מודול המפה
    • תיוג גיאוגרפי של תמונות
    • מציאת תמונות ע"פ מיקום