צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הכרת מודול הספרייה
  • המלצות לארגון קבצים
  • סידור תיקיות והעברת קבצים
  • איתור קבצים אבודים
  • שינוי שמות קבצים בעזרת תבניות קיימות
  • אפשרויות צפייה בתמונות
  • אפשרויות סימון ובחירה
  • בחירה וסינון תמונות לאחר יום צילום
  • יצירת מילות מפתח לתמונות
  • שימוש בפילטרים למציאת תמונות
  • אוספי תמונות ידניים (Collections) ואוטומטיים (Smart Collections)
  • הגדרת תג שם או לוגו