צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הכרת מודול הספרים
  • ארגון תמונות לספר ושיבוץ אוטומטי
  • שמירה שכפול וטעינת ספר להמשך עבודה
  • שינוי סידור תמונות וסוגי דפים
  • הכנסת טקסטים כולל עברית
  • יצוא ספר מוכן