צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • למה להשתמש במצגת? והמצגת המיידית
  • ארגון תמונות למצגת ושימוש בתבניות מוכנות
  • שינוי הגדרות מצגת עיקריות ושימוש בשני מסכים
  • יצירת תבנית מצגת שלנו
  • הוספת מוזיקה למצגת
  • שמירה וטעינת מצגות בלייטרום
  • יצוא מצגת מוכנה