צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הכרת מבנה התכנה
  • מה זה קטלוג לייטרום?
  • יצירת קטלוג חדש ושימוש בקבצי התרגול
  • יבוא תמונות וסרטונים הנמצאים במחשב
  • יבוא תמונות וסרטונים מהמצלמה