צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • למה צילום סדרות?
  • מה נלמד בקורס זה?
  • בחירת הנושא והתחקיר
  • הכנה ליציאה לשטח
  • תכנון התקציב
  • יציאה לשטח
  • טיפול בחומרים ועריכה
  • מה אפשר לעשות עם סדרות?
  • סדרות כדוגמאות חלק א'-הזאפאטיסטס
  • סדרות כדוגמאות חלק ב'-Turk Nightlife
  • סדרות כדוגמאות חלק ג'-השריפה בכרמל אפריל 2010
  • סדרות כדוגמאות חלק ד'-Turk Portraits
  • סדרות כדוגמאות חלק ה'-Ramadan Dream
  • סדרות כדוגמאות חלק ו'-אפגניסטן
  • דברי סיכום