צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • היכרות עם תגית טבלה ומאפייניה (Table Tag)
    • איחוד ופיצול תאים בטבלה
    • עבודה עם תאים, שורות וריווחים
    • עיצוב טבלה ב-Css