צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • היכרות עם שפת ה-Css
  • כיצד בנוי קוד Css
  • מהם 3 סוגי הסגנונות ב-Css
  • 3 הדרכים ליצירת גליונות עיצוב ב-Css
  • מעבר על ההיררכיה של הסגנונות
  • עבודה עם סגנון מסוג Class
  • עבודה עם סגנון סגנון מסוג Tag
  • עבודה עם סגנון מסוג Id