צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מרכיבי טופס ה"צור קשר" בשפת ה-Html
  • יצירת טופס ושדות טקסט
  • יצירת רכיבים לבחירה מרובה או בודדת
  • יצירת רכיבי טופס נוספים
  • כפתורים לשליחה/איפוס הטופס