צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • כיצד מוצגים רווחים בקוד בדף Html ?
  • שימוש בתגית פסקה (P Tag)
  • הגדרת יישור פסקה (P Tag Align)
  • קביעת כיוון המלל מימין לשמאל (Dir=Direction)
  • תגיות ריווח ושבירת שורה
  • עיצוב מלל באמצעות קבוצת תגיות הביטוי
  • עיצוב מלל באמצעות תגיות מקבוצת הפונט
  • כיצד נגדיר תגיות כותרת?
  • שימוש בתגית "ללא מאפייני עיצוב" (Pre Tag)
  • עיצוב הממלל באמצעות תגית הפונט (Font Tag)
  • מהן תגיות הרשימה? (Ul, Or, Dl)