צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • תגית לינק/קישור ומאפייניה (A Tag)
    • כתובת יחסית וכתובת אבסולוטית בתוך קישור
    • לינקים לעוגנים
    • יצירת לינק מתמונה