צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • שימוש בתמונה כרקע לדף Html
    • שימוש בתגית תמונה (Img Tag)
    • יישור מלל ביחס לתמונה
    • שבירת שורות מסביב לתמונה