צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מטרת הפרזנטציה
  • מיקוד: ניסוח מסר מרכזי
  • קהל היעד
  • תוצאות: נתונים, יתרונות ותועלות
  • 4 סוגי קהלים