צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • שתילת מסרים
  • העלאת רמות קשב ושימוש באמצעים ויזואליים
  • חידוד פער בין המצוי לרצוי
  • החשיבות של החזרה על מסר מרכזי
  • אנלוגיות ואסטרטגיות: סיפורים ומטאפורות
  • ראפור
  • הפעלות
  • ״קריאת מחשבות״