צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • כרטיס היעדים (היעד המרכזי)
  • כלל 5 הפעולות
  • בניית תוכנית פעולה
  • הטמעת היעד בתת המודע
  • אפירמציות, מה זה ?