צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מבוא
  • הצגה עצמית
  • כיצד לעזור למראיין להכיר אותכם טוב יותר
  • הגדרת יתרון יחסי
  • מכירה רכה
  • שיחת חולין
  • הקשבה למראיין
  • אמינות ואותנטיות
  • עברית תקנית
  • הצגת קבלות עובדתיות
  • התייחסות למעסיקים לשעבר