צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • מהי הטעות בהגדרת ניהול זמן
    • מהן הבעיות העיקריות בניהול זמן בעידן המודרני
    • חשיבות ניהול הזמן
    • מודל ניהול זמן (תכנון, ניהול והערכה)