רשימת סרטונים

 • כללי
  • ברוכים הבאים
  • שימוש בקובצי תרגול
  • היכרות עם שפת הhtml
  • היכרות עם גרסאות שונות של Html
  • כיצד בנוי קובץ Html?
  • התקנה ועבודה עם תוכנת Notpad++
  • מהן תגיות הבסיס ב- Html?
  • יצירת קובצי תבנית