צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאום ציפיות
  • מבוא לקבוצות
  • כיצד מתנהלת קבוצה. דיונים, חברים ומשרות
  • אפיקים חדשים לאיתור משרה
  • הגדרות בקבוצה וחשיבותה